El despatx

Ricart i Avilés Advocats SLP

972500283

Ricart i Avilés Advocats SLP

Aquest despatx neix de la experiència adquirida al llarg de més de 20 anys en l'assessorament i la defensa legal especialment en Dret Laboral i de la Seguretat Social, tant a nivell particular (treballador/a) com empresarial, així com en la defensa dels seus drets i interessos en tots els organismes oficials (TGSS, INSS, ICAM, OTG, SEPE/INEM, Inspecció de Treball, Benestar Social i Família), ja sigui en matèria de consultoria o en actuacions judicials i extrajudicials.

Els professionals i col·laboradors del despatx estem especialitzats en reclamacions per acomiadaments, per quantitats degudes, situacions de mobbing i totes aquelles actuacions derivades d’una relació laboral. Així mateix, tenim molts anys d’experiència en expedients d’incapacitat permanent, situacions de baixa mèdica, impugnacions d’altes i accidents de treball.

La nostra voluntat és oferir un servei professional ràpid, àgil i eficaç, amb una atenció individualitzada a cada client donant protecció i assessorament jurídic abans, durant i després del conflicte.

La diversificació del nostre camp de treball ens ha permès incorporar noves àrees al Despatx integrant els serveis en Dret de Família (separacions i divorcis), Dret successori i testamentari i en l’àmbit dels contractes de lloguer i reclamacions derivades d’aquests.
Oferim els nostres serveis a tota la província de Girona, especialment Figueres, Ripoll i Girona.

Perfil professional:

Montse Ricart Solé: Més de 20 anys d’experiència en litigis laborals i de seguretat social
Advocada.
Membre de l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres (Col·legiada núm. 585).
Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
Escola de pràctica Jurídica de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Girona.
Àrees de pràctica: Dret del treball i de la seguretat social, Assessoria i consultoria jurídica d’empreses, Dret Civil.
Idiomes: Català, castellà, anglès, francès i alemany.